Hồ sơ Hàu Oysterman

3T Group minh bạch hồ sơ Hàu Oyster man được Bộ Y tế cấp phép và lưu hành trên thị trường. Sản phẩm đạt chuẩn chất lượng quốc tế GMP.

HỒ SƠ HÀU OYSTER MAN

1. QĐ cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm hàu Oyster Man : https://bit.ly/2H6gRzf

2. Phiếu kiểm nghiệm hàu Oyster Man : https://bit.ly/2SUBmQF

3. Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm : https://bit.ly/2F9mpXl

4. Giấy phép quảng cáo hàu Oyster Man : https://bit.ly/2HrGNVv

5. Chứng chỉ ISO 22000.2005 : https://bit.ly/2UJOxpy

6. Chứng nhận GMP : https://bit.ly/2Y5Tr2a

Trọn bộ tài liệu Hồ sơ sản phẩm hàu Oyster Man: https://bit.ly/2QM7g5V